Contoh Tema Dina Carpon

Dina carpon aya nu disebut unsur carita. Sunda atau Carita Pondok Carpon Tos jadi hiji kabiasaan upami tos beres sholat maghrib teh rudi ngapalkeun.


Contoh Carpon Sunda Jeung Pangarangna Cerpen

Contoh cerita pendek dalam bahasa sunda.

Contoh tema dina carpon