SOAL UN BAHASA INDONESIA

Soal Ujian Sekolah SMP Bahasa Indonesia Tahun 2021/2022

Soal Ujian Sekolah SMP/MTs 2021 – Pada Tahun Pelajaran 2020/2021, faktor penentu kelulusan Peserta Didik ditentukan bukan dari hasil Ujian Nasional, melainkan dari Rapor tiap semester, nilai sikap yang baik dan mengikuti Ujian Sekolah yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan. Hal tersebut dijelaskan secara resmi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 […]