Sejarah Dan Perkembangan Ulumul Quran

PENGERTIAN ULUMUL QURAN Al-Quran adalah kitab Allah yang berisi kalam dari Yang Maha Suci mukjizat Nabi Muhammad yang abadi diturunkan kepada sorang Nabi yang terakhir yakni Nabi Muhammad saw penutup para Nabi dan Rasul dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Sejarah dan perkembangan ulum al-Quran meliputi rintisan ulum al-Quran pada masa Rasulullah Saw sahabat tabiin tabi …

Sejarah Dan Perkembangan Ulumul Quran Read More »