Surat Keterangan Lulus (SKL) SD,SMP,SMA,SMK Tahun 2020 / 2021

Surat Keterangan Kelulusan / SKL Tahun 2021 – Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan ditetapkan oleh Satuan Pendidikan melalui rapat dewan guru apabila telah memenuhi persyaratan antara lain:

  1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang dibuktikan dengan rapor tiap semester.
  2. Memperoleh nilai