CONTOH PEPARIKAN – Bahasa Bali

Basita Paribasa : Peparikan
Peparikan puniki pateh sekadi wewangsalan, sakewanten binanipun wewangsalan punika wantah kalih palet (carik), yening peparikan kawangun antuk petang palet dados apada (satu bait) taler mawirama (berirama). Yaning saihang ring kasusastraan Indonesia, minab sekadi “Pantun”. Peparikan kruna lingganipun “parik” artinipun awi (karang), polih pangiring -an dados parikan, kaduipurwayang dados peparikan, artinipun awi-awian utawi reragragan.

 

Peparikan punika taler sekadi sasimbing indik kahanan kalih polah janma, kawangun antuk lengkara petang carik dados apada (satu bait). Lengkara sane riinan kalih carik dados “sampiran”, lengkarane pungkuran sane kalih carik dados arti sujati, saha mawirama purwakanti (a-b, a-b).

Umpami :
*
Be curik mabasa manis,
Bungkung pendok sedeng di tujuh,
Bajang cerik kenyungne manis,
Selat tembok makita nyujuh.
*
Bangsing di Banjar,
Bedeg majemuh di baleran,
Langsing buin lanjar,
Jegeg buin lemuh magoleran.
*
Ngalap wani ngaba kemong,
Dara lanang suba mati,
Anak jani liunan omong,
Mara sekenang tan pabukti.
*
Punyan glagah misi gabus,
Meli klungah bakat gosong,
Kudu gagah buin bagus,
Nganggo bungah kantong kosong.
*
Kubu linggah misi upih,
Gentong bolong misi buangit,
Kudu gagah ngaku ririh,
Kantong kosong sai ngelamit.

Leave a Comment